ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Chinese for Real Life ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : Chinese4reallife
ผู้แต่ง : ยุพดี หวลอารมณ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนสำหรับพนักงานร้านอาหารและเครื่องดื่ม ประโยคสุภาพใช้ในงานบริการลูกค้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้ด้วยตนเองเริ่มจากพินอิน