ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว, กวางอู่หลิน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาจีน อธิบายเนื้อหาครบถ้วนมีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ