ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Be Happy เพราะ...ความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บุ๊กส์วิน
ผู้แต่ง : โป๊ยเซียน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "Be Happy เพราะ...ความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง" เป็นหนังสือภาพประกอบความเรียงที่จะนำเสนอวิธีการสร้างความสุขที่สร้างได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรือเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจต่าง ๆ มากมายเพียงใดก็ตาม ความคิดของคุณ คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุข ความคิดคือเครื่องกำหนดความรู้สึก และอารมณ์ที่ผันผวนปรวนแปรของมนุษย์ทุกคน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจระบบความคิด เข้าใจวิธีที่จะควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก เข้าใจวิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในสังคมที่มีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันไป และเข้าใจหลักของการอยู่กับปัจจุบันให้ได้ เพื่อคุณจะได้นำความเข้าใจนี้มาใช้สร้างความสุขให้แก่ตัวคุณเองได้ทันทีในท้ายที่สุด