ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พัฒนาเว็บแอพด้วย JavaScript แบบ MEAN Stack
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอการพัฒนาเว็บแอพด้วย JavaScript แบบ MEAN Stack โดยมุ่งเน้นที่ Mongo , Express และ Node เป็นหลัก และมี Angular เป็นส่วนเสริม โดยครอบคลุมการทำงานทั้งฝั่ง Client และฝั่ง Saver เนื้อหามีทั้งหมด 15 บท นำเสนอเป็นขั้นตอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น