ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Around Breezing on You เล่ม 2
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (เดิม สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย)
ผู้แต่ง : ณัฐพล กิตติคุณธรรม
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ความสัมพันธ์ระหว่าง ธาดา รุ้ง และมุก เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคนหนึ่งพยายามที่จะลืมและไม่พูดถึง ขณะที่อีกคนหนึ่งคิดที่จะพูดแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปทั้งหมด เพราะเห็นแก่ความผูกพันและมิตรภาพตลอดมาแล้ว สุดท้ายความรู้สึกของทั้งสามคนที่มีให้กันจะเป็นอย่างไรกันนะ