ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ปราณ พับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หลังประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อปี 2554 ที่ผ่าน อันก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน รวมไปถึงสภาพจิตใจของคนไทยแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เวลาที่จะมองหาว่าใครผิดใครถูก และใครต้องรับผิดชอบในภัยวิบัติครั้งนี้ หากแต่ เรา ควรจะร่วมมือร่วมใจในการหาวิถีทางในการแก้ไขปัญหา และวิธีในการป้องกันพร้อมทั้งรับมือกับภัยธรรมชาติที่ไม่เพียงแค่อุทกภัยเท่านั้น เพราะยังภัยด้านอื่นๆ ที่จะตามมาซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้ในอนาคต แล้วเราในฐานะเพื่อนร่วมชาติคนหนึ่งจะทำอย่างไรได้บ้าง หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ จุดเด่นของหนังสือ : มีการสัมภาษณ์วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำหลายๆ ท่าน ที่จะสามารถช่วยไขข้อข้องใจให้ผู้อ่านเกี่ยวกับอุทกภัยมากขึ้น "