ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Flash ActionScript
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : กำพล ลีลาภรณ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : Flash และ ActionScript เข้ามามีบทบาททั้งในการทำเว็บไซต์, โปรแกรม Presentation, สื่อภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic), การ์ตูน และเกม ถึงวันนี้ภาษา ActionScript ยังคง ได้รับการพัฒนาและให้ความสนใจจากผู้พัฒนาในหลายๆ สาขาอาชีพทั่วโลก ผู้ที่สนใจจะเข้ามาสู่สาขาวิชาชีพที่กล่าวมานั้นแทบจะปฎิเสธไม่ได้ที่จะใช้ Flash เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจสร้างสรรค์ผลงานด้วย Flash แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ประกอบกับผลงานทางด้านกราฟฟิกได้ในเชิงปฎิบัติ รวมถึงผู้ที่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมมาแล้ว แต่สนใจที่จะศึกษาในตัวภาษา ActionScript เพื่อสร้างผลงานด้วย Flash ด้วยเช่นกัน 1. Flash and ActionScript 2. Programming Concept 3. Varible 4. Expression and Textfield 5. Control Structure 6. Array 7. Function 8. Event 9. Object-Oriented ActionScript 10. MovieClip