ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

2012 โลกาวิปโยค?
หมวด : วรรณกรรมไทย
สำนักพิมพ์ : กรีนปัญญาญาณ
ผู้แต่ง : ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "2012 โลกาวิปโยค" เล่มนี้ จะชำแหละทุกทฤษฏีที่จะนำไปสู่วันสิ้นโลก จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ศาสนศาสตร์ ความเชื่อ และอื่นๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน ไกลไปถึงปี 2020 อันเป็นปีที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละแขนงต่างฟันธงว่า จะเกิดภาวะวิกฤต "ขาดแคลน" ขึ้นกับโลกครั้งใหญ่ จะมีความเกี่ยวเนื่องเชี่อมโยงอันใดกับความเชื่อ "วันสิ้นโลก หรือไม่?" งานเขียนค้นคว้าเชิงลึกเล่มนี้ จะช่วยปรับทัศนคติของคุณให้กว้างขึ้นและมองไกลขึ้นในการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้พ้นภาวะวิกฤต อย่างเข้าใจและกลมกลืนกับโลกมากที่สุด พร้อมบทวิเคราะห์ภัยธรรมชาติในรอบปีที่ผ่านมา จากคอลัมน์ ท่านขุนน้อย ณ ลีลาบุปผากระบี่ ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์