ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

20 แนวคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตตนเอง
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ดำรงค์ พิณคุณ
ผู้แต่ง : ดำรงค์ พิณคุณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : 20 กลยุทธ์ ของ นักคิด ถ้าจะเริ่มต้นที่จะเดินทางตามเป้าหมายความฝันให้เป็นจริงแล้ววิธีการที่มนุษย์จะทำสิ่งแรกก็ คือ การคิด วิธีการเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆของตนให้กลายมาเป็นแง่คิด เป็นหลักการคิด สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการดำเนิน ชีวิตโดยใช้หลักการคิดที่ถูกวิธี เพื่อความสำเร็จในชีวิต