ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการเรียนรู้การบูรณาการแบบองค์รวม
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแบบองค์รวม ที่ใช้ Strand Map และ Benchmark เป็นการบูรณาการในแนวใหม่ซึ่งสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งระดับประถมและมัธยม ตามที่ได้ทดลองใช้ ทำวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการทำวิจัยและพัฒนามาแล้ว