ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Quick Thai สรุปภาษาไทย ม.ปลาย
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ (เชาว์น้ำทิพย์)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมเนื้อหาภาษาไทย ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ออกสอบบ่อย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, O-NET, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, Admission, 9 วิชาสามัญ, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS