ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กรรมของลูกที่พ่อแม่ช่วยได้
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ธ.ธรรมรักษ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ลูกทุกคนเกิดมาล้วนมีกรรมเป็นผู้ลิขิต พิการ สมองไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง เรียนไม่เก่ง ทำงานไม่รุ่ง ชีวิตมีแต่ปัญหา กรรมเหล่านี้ “ศีล สมาธิ ภาวนา” คือทางสว่างแห่งปัญญาที่จะช่วยลูกได้ ซึ่งพระอรหันต์ในบ้านหรือพ่อแม่ คือตัวกลางสำคัญในการชี้ทางสว่างนี้!