ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ขนมแม่เอ๊ย
หมวด : อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์ : วิริยะธุรกิจ
ผู้แต่ง : ส.พลายน้อย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ประวัติความเป็นมาและประเพณีที่เกี่ยวข้องของขนมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด เช่น ขนมกระทะ ขนมกวน ขนมสารท ขนมแชงม้า ขนมสามถ้วย ขนมสี่ถ้วย ขนมต้ม เป็นต้น พร้อมภาพประกอบสี่สี หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)