ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 1
หมวด : สุขภาพ-ความงาม
สำนักพิมพ์ : หมอชาวบ้าน
ผู้แต่ง : พิศิษฐ เบญจมงคลวารี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สร้างสรรค์การนวดไทยรูปแบบใหม่ ที่ได้รับความนิยมจากทุกชนชั้นในสังคมไทย เพื่อให้ผู้นวดมีความเข้าใจเรื่องการนวดอย่างถูกต้อง และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะการนวดเพื่อช่วยผ่อนคลาย ช่วยสร้างความสบายหายปวดเมื่อยเหมาะกับผู้แสวงหาการผ่อนคลายด้วยตนเอง