ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สรุปเข้มภาษาไทย มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : พิชชธร ปะทะวัง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.1, ม.2 และ ม.3 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, มหิดล, จุฬาภรณ์