ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เด็กดี ครบด้านสร้างได้
หมวด : เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : นันทวดี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "การอบรมสั่งสอน ปลูกฝังสิ่งที่ดีต่างๆ ให้กลายเป็นนิสัยที่ดี พ่อแม่ควรจะกระทำอย่างถูกต้องไปพร้อมๆ กันทุกด้านเพื่อให้เขาเติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้เขามีคุณค่าในตัวเอง "