ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ผู้นำต้นแบบ The Best Leader
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ดำรงค์ พิณคุณ
ผู้แต่ง : ดำรงค์ พิณคุณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ผู้นำต้นแบบ The Best Leader เป็นหนังสือเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับผู้นำที่เปรียบเทียบความคิดที่ถูกต้อง และยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีคิดของผู้นำแต่ละประเภท เช่น ผู้นำธรรมดา ผู้นำฉลาด หรือผู้นำล้มเหลว มีความคิดที่แตกต่างกันอย่างไร เช่น ใครคิดถูก ใครทำถูก ใครคิดผิด เพื่อต้นฉบับแห่งความเป็นผู้นำที่ดี ยกตัวอย่างเช่น เป็นเจ้านาย หมั่นมองใจ ของลูกน้อง มีพวกพ้อง ช่วยงาน บันดาลผล คนสร้างงาน วางแผนการ หมั่นสร้างคน ผู้นำคน จักอดทน ย่อมได้ดี"