ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กินอย่างมังสวิรัติ กินได้ทุกเทศกาล กินอย่างสุขภาพดี
หมวด : สุขภาพ-ความงาม
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ขวัญข้าว
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "คนที่หันมาหาแนวทางมังสวิรัตินั้น ล้วนแล้วแต่มีหลากหลายสาเหตุ และหลากหลายความต้องการแตกต่างกันออกไป แต่ทุกปัจจัยต่างมีผลทำให้มังสวิรัติได้รับการยอมรับ จนมีผู้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานหลายพันปี และกลายเป็นแนวปฏิบัติทางศาสนา สำหรับหลายศาสนาในปัจจุบัน "