ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เหตุการณ์สำคัญเปลี่ยนแปลงโลก
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ยิปซี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "จากแหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่งของโลก “เมโสโปเตเมีย” ก่อตั้งและสรรค์สร้างศิลปวิทยา สู่การเปลี่ยนผ่านห้วงมหาสงครามแห่งจักรวรรดิโบราณจนเกิดศาสนาแห่งศรัทธา เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความน่าสนใจในระดับเปลี่ยนแปลงโลกทั้งสิ้น "