ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความสุข... ที่พุทธทาสสอน
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "การเป็นคนดีของคนอื่นเพราะเงิน... มันย่อมไม่คงทนถาวรในความดีนั้น เหมือนกับการเป็นคนดีของคนอื่นเพราะจิตใจดี...ความสุขที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง จะเกิดขึ้นได้เพราะจิตใจไม่ใช่เงินถ้าเข้าใจอย่างนี้...ทุกลมหายใจของเรา ก็มีความสุข... "