ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เข้าใจใช้คำพ้อง Homo English Focus
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : MY-PIN
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "คำพ้อง จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่า คำพ้อง คือ คำที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งคล้องจองหรือเหมือนกันในหนังสือเล่มนี้นั้น จึงแบ่งแยกแต่ละคำศัพท์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและเข้าใจความแตกต่างในการใช้คำพ้องในแต่ละสถานการณ์ "