ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

30 วันรวยด้วย...รายได้ที่ไม่ต้องทำงาน
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง : ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ในปัจจุบันนี้ คำว่า "อิสรภาพทางการเงิน" สามารถที่จะทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึง "ชาติหน้า" อย่างที่หลายๆคนพูดถึงด้วยความท้อแท้