ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เมียขวัญ
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : กัลยา เกื้อตระกูล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ใครเป็นใคร ? สมัยพระพุทธเจ้าหลวงพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชเทวี พระอัครราชเทวี พระอรรคชายา พระราชชายา เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม อาทิ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ เจ้าจอม “ก๊ก อ.” หรือ เจ้าจอม ม.ร.ว. สดับ ลดาวัลย์ และ ฯลฯ