ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือฝึกสมาธิเบื้องต้น
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ร่มธรรม
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คู่มือฝึกสมาธิเบื้องต้นป้องกันภัยพิบัติและหายนะทั้งปวง การสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธินั้นสามารถทำได้ทุกวันไม่จำกัดกาลเวลา ไม่เลือกเพศวัย ไม่เลือกว่าจะเป็นคนรวยหรือจนทุกคนทำได้เท่าเทียมกันมาร่วมกันสวดมนต์ภาวนา กุศลผลบุญที่ทำจะน้อมนำให้ท่านมีความสุขร่างกายแข็งแรงปราศจากภัยพิบัติและหายนะทั้งปวง