ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แปลกแต่จริงในโลกวิทยาศาสตร์
หมวด : วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือ สวทช.
ผู้แต่ง : บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวข้องอยู่กับโลกและชีวิตของเราจนแยกไม่ออก ตอนเกิดก็อาศัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วยเกิดมา แล้วปัจจัย 4 ที่ใช้ในการดำรงชีวิต ก็อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ กัน ซึ่งผสมกลมกลืนกันอยู่จนเราก็แทบจะไม่ลืมไปว่า สิ่งที่เราเห็น เราใช้งานอยู่นั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไร หนังสือ แปลก แต่ จริงในโลกวิทยาศาสตร์ เล่มนี้ได้นำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ ที่แปลกและน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาเล่าให้ฟัง ผู้อ่านจะได้รับความสนุกสนานในการอ่านไปพร้อมกับการเพิ่มพูนความรู้รอบตัวด้วย "