ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ออกแบบตกแต่งภายใน
หมวด : ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์ : ส.ส.ท.
ผู้แต่ง : นภาพรรณ  สุทธะพินทุ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง เนื้อหากล่าวถึง หลักการจัดวางเครื่องเรือน และขนาดของเครื่องเรือนที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว และห้องน้ำ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ตอนท้ายยังมีแบบฝึกหัดปฏิบัติออกแบบการจัดวางแปลนห้องต่างๆ ในพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่