ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
หมวด : ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์ : ส.ส.ท.
ผู้แต่ง : รัฐไท   พรเจริญ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกกล่าวถึงเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการเขียนภาพสเก็ตช์หรือภาพโครงร่างของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ภาพที่นำเสนอดูมีมิติ สวยงาม และสมบูรณ์มากขึ้น และในส่วนที่ 2 แสดงภาพตัวอย่างของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้นำเอาวิธีการในส่วนแรกมาใช้ในการเขียนภาพ พร้อมทั้งอธิบายถึงฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น