ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
หมวด : วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ส.ส.ท.
ผู้แต่ง : ไชยชาญ  หินเกิด
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ การเกิดแรงดันไฟฟ้า สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิดแรงดันไฟฟ้า การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ฯลฯ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา และหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง