ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พิชิต O-NET ม.ปลาย ภาษาไทย
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์
ผู้แต่ง : อาจารย์ศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พิชิต ONET ภาษาไทย ม.ปลาย เป็นหนังสือรวบรวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทยที่เคยใช้ในปีก่อนๆ และมักจะออกบ่อยๆ ประกอบด้วย งานประพันธ์ หลักภาษา และ การอ่านตีความ วิเคราะห์