ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ขงจื๊อสอนคนธรรมดาให้เป็นยอดคน (ฉบับของขวัญ)
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ภัทระ ฉลาดแพทย์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ความเป็นยอดคนนั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมมนุษย์คนใด แต่เกิดขึ้นจากการหมั่นฝึกตนทั้งทางสติปัญญาและจิตใจอย่างยิ่งยวด บอกได้เลยว่า... มันไม่มีทางลัดใดๆ และไม่มีใครจะเป็น “ยอดคน” ได้โดยไม่ได้ทำอะไร "