ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 1
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตัมโม)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ธรรมะDD ชุดหลวงพ่อจรัญพาเจริญ 1 แก้ปัจจุบันเสียให้ทันท่วงที เอาปัจจุบันเป็นหลัก ปัจจุบันขณะนี้ เป็นของเราแน่ ชั่วโมงต่อไปจะเป็นของเรา หรือไม่...ยังไม่ทราบ รวบรวมข้อความคติธรรมคำสอนให้ทันท่วงทีแบบข้อความสั้นๆเข้าใจง่าย ปฏิบัติเองได้ และระลึกรู้อย่างมีสติได้อย่างรวดเร็ว