ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วรรณคดีก่อนนอน มัทนะพาธา
หมวด : วรรณกรรมไทย
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : กวิตา ถนอมงาม
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรื่องมัทนะพาธา พระราชนิพนธ์ เรื่องเอกของรัชกาลที่ ๖ หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน มีข้อคิดสอนใจมากมาย ดังนี้ มีคติสอนใจเรื่องความรัก และชี้ให้เห็นโทษของความรัก เป็นตำนานแห่งดอกกุหลาบ ดอกไม้ที่มีกลิ่นอันหอมหวาน ช่วยดับทุกข์แห่งรัก ทำให้จิตใจเบิกบานเป็นสุข ดังจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน...ดอกกุหลาบ...เป็นสัญลักษณ์ และตัวแทนแห่ง ความรัก อ่านนิทานจบ อย่าลืม ดื่มนม และแปรงฟัน ก่อนนอนนะคะ หลับฝันดีนะคะคนเก่ง...