ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ตำนานสามวีรบุรุษสร้างชาติญี่ปุ่น (ปกแข็ง)
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ยิปซี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ท่ามกลางภาวะของความแตกแยกในญี่ปุ่นกลับปรากฏวีรบุรุษทั้งสามผู้กลายเป็นตำนาน สื่อสะท้อนแง่คิดและวิธีการที่แตกต่างถือเป็นจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อรวมชาติญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว