ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

อริยสัจ
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : กรีนปัญญาญาณ
ผู้แต่ง : พลตรี สัญชัย บุณฑริกสวัสดิ์  
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : โลกใบนี้มีวิวัฒนาการอย่างไร? โลกใบนี้จะดำรงอยู่ตลอดไปหรือไม่ หรือจะเสื่อมสลายลงเมื่อใด? มวลมนุษย์มาจากไหน เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อตายแล้ว จิตวิญญาณจะดับสูญหรือไม่? อะไรคือพันธกิจที่แท้จริงของมวลมนุษย์?