ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ย้อนตำนานน้ำท่วมกรุงเทพ
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : นกฮูก
ผู้แต่ง : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสภาพภูมิประเทศตรงนี้เป็นที่ราบลุ่ม และมีลำน้ำรอบเมือง คนไทยสมัยโบราณรู้จักสร้างบ้านเมืองเรือนเพื่อหนีน้ำในฤดูน้ำหลากคือ จะยกบ้านขึ้นสูง โดยมีใต้ถุนอยู่ด้านล่าง ไว้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และเพื่อหนีน้ำ “น้ำท่วม” จึงเป็นอุทกภัยที่ผูกพันกับคนไทยมาช้านานซึ่งทุกคนรู้จักกันดี ตลอดระยะเวลาตั้งแต่โบราณเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ซึ่งคนในสมัยโบราณ เหตุการณ์น้ำท่วม น้ำหลาก ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้อย่างกลมกลืน หากแต่ในปัจจุบัน ไม่เป็นเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเหตุการณ์น้ำท่วมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในครั้งสำคัญต่างๆ และโดยเฉพาะได้นำเสนอเน้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และต้นเหตุอันแท้จริง