ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สุดยอดผู้นำหญิงคนแรกทั่วโลก
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : นกฮูก
ผู้แต่ง : วิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : มนุษย์ในสมัยโบราณนั้นผู้ชายเป็นผู้นำ ถือเป็นกติกาของธรรมชาติ เนื่องจากผู้ชายมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิง ทว่าผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือต้องเป็นหลังบ้านเสมอไป ในเวลาต่อมาผู้หญิงได้เริ่มมีอิทธิพลเหนือบุรุษเพศ เป็น ผู้นำทางการบริหารและปกครองบ้านเมืองได้อย่างเก่งกาจ ไม่แพ้ผู้ชาย