ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

บุคคลผู้สร้างตำนานให้โลกจารึก
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ยิปซี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ร่วมเปิดโลกทัศน์ผ่านอัตชีวประวัติของ เหล่าบุคคลอันทรงคุณค่าต่อโลก ผู้สร้าง ตำนานแห่งบทบาททางการเมือง การ ปกครอง และสังคม จนกลายเป็นที่กล่าว ขานและจดจาร นับเป็นประวัติศาสตร์ สำคัญจากยุคโบราณกาลสู่โลกปัจจุบัน ที่คุณควรรู้ "