ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : กรีนปัญญาญาณ
ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า “วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาเหมือนคนแขนขาพิการ ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอด” ที่เขากล่าวว่า “ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอด” ก็เพราะศาสนามักผูกโยงกับ “ศรัทธา” และศรัทธาที่ไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบนั้นง่ายที่จะนำไปสู่ความงมงาย จะอย่างไรก็ตาม “ความงมงาย” ดูจะไม่ได้มีอยู่เฉพาะในผู้นับถือศาสนาเท่านั้น แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็สามารถเกิดความงมงายได้เช่นกัน ดังมีผู้วิจารณ์ว่า วิทยาศาสตร์กำลังแสดงบทบาทเป็นศาสนาแบบใหม่โดยผูกขาดว่า อะไรก็ตามที่ไม่ดำเนินไปตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ความรู้ หากเป็นเช่นนั้นจริง ข้อความที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ข้างต้นก็คงจะไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะสิ่งที่เขามองข้ามไปก็คือความงมงายในวิทยาศาสตร์นั่นเอง