ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย
หมวด : ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์ : วิริยะธุรกิจ
ผู้แต่ง : ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะพระพุทธรูปในดินแดนไทยทุกยุคทุกสมัย นับแต่สมัยทวารวดีมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งคตินิยมในแต่ละช่วงเวลาด้วย (รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี ประจำปี พ.ศ. 2555)