ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

มะนาวสู้แล้งนอกฤดู
หมวด : การเกษตรกรรม
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : มนตรี แสนสุข
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : มะนาว พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรสามารถลงทุน และสร้างผลกำไรให้อย่างน่าชื่นใจ หนังสือเล่มนี้ รวบรวมทุกขั้นตอนและเรื่องราวของการทำสวนมะนาวจากประสบการณ์ตรงของเกษตรผู้ประสบความสำเร็จ