ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

1,000 วันสร้างลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะ
หมวด : แม่และเด็ก
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ปภาดา  ศักดินนท์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การสร้างสรรค์เด็กอัจฉริยะแนวทางใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ไอคิว ยังรวมถึงการพัฒนาด้านจิตใจควบคู่ไปด้วย เด็กอัจฉริยะจะต้องเรียนรู้ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ความเข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างกลมกลืน เด็กจะไปสู่ความเป็นเลิศและดีได้จำต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมองหลายๆวัน