ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คิดต่างมองต่าง...จึงเห็นทางความสำเร็จ
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ภูสยาม อินทรักษานนท์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "จุดเริ่มต้นที่มาจากความคิดที่ดี ลงมือทำให้เต็มที่ ความสำเร็จ ย่อมจะเป็นของคุณตลอดไป "