ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปเข้มเทคนิคการทำข้อสอบและแนวข้อสอบภาษาอังกฤษใน 9 วิชาสามัญถึง 5 ชุด ครบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วน Listening-Speaking, Reading และ Writing พร้อมเฉลยอย่างละเอียดแบบจัดเต็มและเข้าใจ เพื่อเตรียมตัวสอบในระบบ กสพท และสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอย่างมั่นใจ!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-28 01:12
2019-03-14 01:11
2019-03-06 01:10
2019-02-20 01:15
2019-01-29 01:12
2019-01-10 01:16
2018-12-29 01:24
2018-12-20 01:18
2018-12-09 01:19
2018-11-27 01:21
2018-10-13 01:28
2018-10-03 01:14
2018-09-21 01:14
2018-08-28 01:11
2018-08-17 01:11

หน้า