ข้อมูล eBook

ชื่อ: Adobe Captivate

ผู้แต่ง: กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 6

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-09 01:13