ข้อมูล eBook

ชื่อ: สิ่งแรกในสยาม

ผู้แต่ง: โกสินทร์ รตนประเสริฐ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ราชธานีแรกแห่งอาณาจักรสยาม-ต้นกำเนิดภาษาไทย
-แผนที่ฉบับแรกของสยาม-หนังสือพิมพ์ฉบับแรกในสยาม-หนังสือราชการฉบับแรกในสยาม-ถนนสยามแรกของสยาม-โรงพยาบาลแห่งแรกในสยาม-กำเนิดกิจการไปรษณีย์แห่งสยาม-สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งสยาม-รถไฟสายแรกของสยาม-รถรางสายแรกของสยาม-โรงเรียนแห่งแรกในสยาม"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-10 01:19
2017-09-20 19:12
2017-09-12 01:13