ข้อมูล eBook

ชื่อ: เล่าขานตำนานผีภาคอีสาน

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เล่าขานตำนานผัภาคอีสาน เล่มนี้ เก็บมาจากหนังสือผีต่างๆ
ที่ข้าพเจ้าเขียนขายให้เขาตีพิมพ์ ผีภาคอีสาน นั้นมีความเป็น
อยู่และการหลอกคน เข้าสิงคน เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเด็ก
ลูกหลานไทยอีสานรุ่นใหม่ จำเป็นต้องรู้ไว้บ้าง "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-20 01:14
2018-07-11 01:13
2018-07-03 01:10
2017-09-26 01:15
2017-09-15 01:14
2017-09-07 01:12