ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: เหตุการณ์สำคัญเปลี่ยนแปลงโลก

ผู้แต่ง: ยิปซี

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"จากแหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก “เมโสโปเตเมีย” ก่อตั้งและสรรค์สร้างศิลปวิทยา สู่การเปลี่ยนผ่านห้วงมหาสงครามแห่งจักรวรรดิโบราณจนเกิดศาสนาแห่งศรัทธา เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความน่าสนใจในระดับเปลี่ยนแปลงโลกทั้งสิ้น
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-09-20 19:12
2017-09-12 01:13