ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลดความอ้วนด้วยอาหาร

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การลดความอ้วนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของคนสมัยใหม่เป็นอย่างมาก
เพราะเป็นการช่วยให้ชีวิตของเราหลุดพ้นจากโรคอ้วน
ซึ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งกำลังใจ แนวทางปฏิบัติ และความรู้แก่ผู้อ่านทั้งหลาย
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-31 01:16
2018-07-13 01:13
2018-07-05 01:12
2018-05-04 01:10
2018-03-25 01:09
2017-09-15 01:14
2017-09-07 01:12
2017-07-18 13:05
2017-05-15 13:58
2017-04-17 14:22
2017-02-28 10:32