ข้อมูล eBook

ชื่อ: Easy Reader มือใหม่อยากได้งาน

ผู้แต่ง: อดิศักดิ์  สุนทรวรวัฒนา

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความกังวลใจของเหล่าพนักงานใหม่จะหมดไป เพราะหนังสือเล่มนี้ คู่มือข้างกายช่วยให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและวิกฤตต่างๆ วิธีการและข้อแนะนำ
ที่ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง นับตั้งแต่ช่วยเริ่มต้นหางาน สัมภาษณ์งานไปจนถึงช่วงที่ได้งานทำแล้ว
การเลือกงาน การสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน การโยกย้ายตำแหน่งงาน การบริหารเงินเดือน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-10 01:19
2017-09-20 19:12