ข้อมูล eBook

ชื่อ: Heartmade

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนกล่าวตรงกันหมด
“เพราะรักในงานที่ทำ จึงทำได้ดี”
ประโยคนั้นมันบอกอะไรกับคุณหรือเปล่า?
ทุกวินาทีที่ “ทน” ทำงานที่ยัง “ไม่ใช่”
ขอให้รู้ไว้ คุณกำลังปิดโอกาสแห่งความสำเร็จที่มากล้นของคุณในทุกขณะ
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-23 01:11
2018-07-20 01:15
2018-07-10 01:19
2017-09-19 01:13
2017-09-06 01:11
2017-08-24 01:11